بررسی کارایی فرآیند ترسیب شیمیایی در حذف سیانید از محیط‌های آبی

(2013) بررسی کارایی فرآیند ترسیب شیمیایی در حذف سیانید از محیط‌های آبی. Alborz University Medical Journal.

[img]
Preview
Text
Alborz Health-v2n1p39-fa.pdf

Download (263kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و اهداف: سیانید آلاینده‌ای سمی است که در فاضلاب صنایع مختلفی مانند آهن و استیل، استخراج ذغال سنگ و آبکاری فلزات وجود داشته و به عنوان یک خطر جدی، منجر به اثرات نامطلوب بر محیط زیست و سلامت انسان‌ها می‌شود. بنابراین، حذف این آلاینده از فاضلاب قبل از تخلیه آن به محیط زیست ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین کارایی فرایند ترسیب شیمیایی در حذف سیانید از محیط‌های آبی بود. مواد و روش‌ها: این تحقیق یک مطالعه تجربی می‌باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و به وسیله دستگاه جارتست انجام شد. در طی انجام فرآیند ترسیب، اثر pH، غلظت منعقدکننده کلریدفریک، زمان ته‌نشینی و تأثیر غلظت اولیه سیانید بر راندمان حذف این آلاینده از محیط‌های آبی، مورد مطالعه قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده شد. یافته‌ها: سیانید در فرآیند ترسیب با غلظت اولیه mg/L 10 در شرایط بهینه 9pH= وg/L 4/0=FeCl3 بعد از مدت زمان 60 دقیقه، حدود 40 حذف شد. از طرفی راندمان فرآیند ترسیب با افزایش غلظت اولیه سیانید از 10 به mg/L 15 از 40 به 23 درصد کاهش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که جهت حذف یا بازیافت سیانید می‌توان از روش ترسیب شیمیایی با توجه به pH فاضلاب، راندمان مورد نظر تصفیه و استانداردهای تخلیه پساب به محیط زیست استفاده نمود.

Title

Investigation of Cyanide Removal from Aqueous Solution Using Precipitation Process (FeCl3)

Abstract

Background and Objectives: Cyanide is a toxic pollutant that is can be discharged from different industries such as iron and steel industry, coal mining and metal plating. Presence of this toxin in water and wastewater is a serious hazard and lead to undesirable effects on both the environment and human. Thus, its concentration control is essential for human health. The aim of this study was investigation of Cyanide Removal from aqueous solution using precipitation process (FeCl3). Material and Methods: This study is an experimental study in lab scale that was carried out in a batch system by jartest. Variations of this study including pH, FeCl3 concentration, reaction time and desired concentration of cyanide were investigated. Data were analyzed using Excel (version 2007) software. Results: The results of this research were showed that Cyanide with initial concentration of 10 mg/l in precipitation process was removed by 40 (conditions pH=90, FeCl3=0.4 g/l and the time 60 minutes). Also, the precipitation process efficiency to cyanide removal decreased of 40 to 23, by increasing of the initial cyanide concentration of 10 to 15 mg/l. Conclusion: Precipitation process can be considered as a suitable alternative for recovery of cyanide to be re-used. Although, this process has limitations for treat total cyanide to environmental standards level. So, it is better be used in combination with other processes of these contaminants removal.

Item Type: Article
Keywords: Precipitation, Coagulation, FeCl3, Cyanide
Persian Keywords: سیانید, ترسیب ,کواگولاسیون, کلرید فریک
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Alborz University Medical Journal
Depositing User: آقای مراد حاجیان
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1022

Actions (login required)

View Item View Item