بررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود در حذف فلوراید از محلول‌های آبی

(2014) بررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود در حذف فلوراید از محلول‌های آبی. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
admin-A-10-1-21-de09b1f.pdf

Download (364kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: فلوراید از جمله عناصر ضروری برای سلامت انسان می‌باشد و در مقادیر استاندارد از پوسیدگی دندان جلوگیری می‌کند. اگر میزان فلوراید بیش از مقادیر استاندارد گردد باعث بروز برخی از بیماری‌ها از قبیل سندرم آلزایمر، عقیمی، شکنندگی استخوانها و اختلال در عملکرد غده تیروئید می‌گردد. بنابراین حذف مقادیر بیش از حد فلوراید برای حفاظت از سلامت انسان و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ضروری به نظر می‌رسد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود جهت حذف یون فلوراید استفاده گردید. پارامترهای مختلفی از قبیل pH (10-2)، دمای محلول (20 تا 60 درجه سانتی گراد)، دوز جاذب (g/L 10-2)، غلظت اولیه فلوراید (mg/L 20-5) و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در سیستم ناپیوسته با تغییر دادن یک پارامتر و ثابت نگهداشتن سایر پارامترها انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس، غلظت اولیه یون فلوراید و دوز جاذب کارایی حذف افزایش می‌یابد. بیشترین میزان حذف برای فلوراید در pH برابر 6، دوز جاذب g/L 10،دمای 20 درجه سانتی گراد،زمان تماس 90 دقیقه و غلظت mg/L 20 مشاهده گردید. همچنین بیشترین میزان حذف فلوراید توسط جاذب اصلاح شده با هیدروکلریک اسید صورت گرفت . بطور کلی نتایج نشان داد که پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید در زمان تماس 90 دقیقه، 6=pH، دمای 20 درجه و غلظت mg/L 20 از فلوراید، در حدود96 درصد از فلوراید را حذف می‌کند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک و هیدروکسید سدیم قابلیت بالایی در حذف فلوراید از خود نشان می‌دهند و این قابلیت در مورد پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلریدریک بیشتر بود.

Title

Investigation of Modified Pumice with HCl and NaOH for Removal of Fluoride from Aqueous Solution

Abstract

Background: Fluoride is an essential element for human health body, since in standard levels, it prevents the tooth decay. If fluoride concentration in drinking water exceeds from standard levels, it can leads to some diseases such as alzeimer syndrome, sterility, brittle bones, and thyroid disorder. So, removal of excess amounts of fluoride seems to be essential in order to health protection and prevention of the environment. Methods: In this work, modified pumice with HCl and NaOH were used for removal of fluoride from aqueous solution. Several experimental parameters including pH (2-10), temperature (20-60°C), adsorbent dosage (2-10 g/L), initial fluoride concentration (5-20 mg/L), and contact time were studied. All experiment were conducted in batch system by keeping constant one parameter and changing others. Results: Results showed that removal efficiency was increased with increase in contact time, initial fluoride concentration and adsorbent dosage. The maximum removal efficiency was observed at pH 6, 10 g/L adsorbent dosage, 20°C solution temperature, 90 min reaction time and 20 mg/L of fluoride concentration. Moreover, the maximum removal efficiency was observed by adsorbents modified with HCl. In general, results revealed that modified Pumice with HCL could remove 96 of fluoride at 90 min contact time, pH=6, 20°C and 20 mg/L of fluoride concentration. Conclusion: Results showed that pumice modified with HCl and NaOH had high capacity in removal of fluoride which the capacity was higher for pumice  modified with HCl.

Item Type: Article
Keywords: Fluoride, Pumice, Surface adsorption.
Persian Keywords: فلوراید, پوکه معدنی, جذب سطحی.
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1083

Actions (login required)

View Item View Item