مدل سازی نحوه پراکنش آلاینده CO با استفاده از نرم‌افزار AERMOD در پالایشگاه 4 گازی پارس جنوبی

(2014) مدل سازی نحوه پراکنش آلاینده CO با استفاده از نرم‌افزار AERMOD در پالایشگاه 4 گازی پارس جنوبی. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
admin-A-10-1-29-7bd5e71.pdf

Download (598kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: مدل سازی کیفیت هوا می­تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای پیش­بینی کیفیت هوا در آینده و تعیین استراتژی­های کنترل انتشار آلاینده­ها تلقی شود. در این مطالعه از مدل  AERMOD(American Meteorological Society-Environmental Protection Agency Regulatory Model) به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل انتشار  خروجی از دودکش­ها و فلرهای پالایشگاه گازی شماره 4 پارس­جنوبی واقع در منطقه عسلویه استفاده­ شده­ است. مواد و روش­ها: در محدوده مطالعاتی مورد نظر، ابتدا میزان انتشار  خروجی از دودکش‌های پالایشگاه‌ به وسیله اندازه­­گیری میدانی در چهار فصل سال 2013، و خروجی فلرها نیز با استفاده از روش ضریب نشر به دست آمد. سپس نحوه پراکنش این آلاینده­ها با استفاده از مدل پراکنشی AERMOD در منطقه­ای به مساحت10×10 کیلومتر مربع در هریک از دو جهت x و y، در دوره آماری یکساله، برای متوسط­های زمانی 1، 3، 8 و 24 ساعته بررسی گردید. مقادیر حاصل از اجرای مدل، با نتایج اندازه­گیری­های میدانی در 9 ایستگاه دریافت­کننده، به­عنوان پذیرنده­های مجزا در مدل مقایسه گردید. یافته­ها: بررسی نمودارها و پارامترهای آماری نشان می­دهد مقادیر ضریب همبستگی برای چهار فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان برای آلاینده ­  به ترتیب 85/0، 89/0، 96/0، 95/0 می­باشد. بیشینه غلظت آلاینده  نیز در مقیاس محلی10×10 کیلومترمربعی رخ داده­است. نتیجه­گیری: مقایسه حداکثر غلظت یک ساعته و 8 ساعته نتایج شبیه­سازی با استاندارد­های ملی و بین­المللی نشان می­دهد که غلظت آلاینده  در ایستگاه­های پایش و پذیرنده­های شبیه­سازی بالاتر از حد استاندارد می­باشد. در مجموع، با توجه به ارزیابی پیش­بینی­های صورت گرفته، می­توان عملکرد نرم­افزار AERMOD را در پیش­بینی غلظت آلاینده در منطقه مورد نظر قابل قبول دانست.

Title

Dispersion Modeling of CO with AERMOD in South Pars fourth Gas Refinery

Abstract

Background: Air quality modeling can be considered as a useful tool to predict air quality in future and determine the control strategies of emissions abatement. In this study, AERMOD dispersion model has been applied as a tool for the analysis of the values of CO emissions from the stacks and flares of South Pars fourth Gas Refinery located in Asaluyeh. Methods: First, the values of CO  emissions from the refinery's stacks and flares were investigated by measurement and using the emission factors in four seasons of 2013. Then, dispersion of pollutants was predicted by using the AERMOD model in the region with area of 10×10 km2  in each direction of x and y, in average times of 1, 3, 8, 24-hours and for the annual statistical period. Then the predicted and field measurement values in 9 receptors have been compared. Results: Statistical evaluation showed that the correlation coefficient values for CO were 0.85 in spring, 0.89 in summer, 0.96 in fall, and 0.95 in winter. The maximum concentration of CO was occurred in local scale of 10×10 km2. Conclusion: Comparison of maximum 1-hour and 8-hour concentrations of the predicted results with the national and international standards showed that CO concentration is higher than standard values. In total, according to the evaluation of the predictions made, the performance of AERMOD model was acceptable in prediction of CO concentrations in the study area.

Item Type: Article
Keywords: Gas Refinery, Modeling, Statistical Analysis, CO, AERMOD
Persian Keywords: پالایشگاه گاز, مدلسازیمدل سازی, آنالیز آماری, CO, AERMOD
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1338

Actions (login required)

View Item View Item