ارزیابی جامع مقدار نیترات موجود در آب‌های بطری شده ایران با استفاده از کروماتوگرافی یونی

(2014) Comprehensive Investigation of Nitrate Concentration in Iranian Bottled Water Using ion Chromatography. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-116-en.pdf

Download (211kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: در سال های اخیر مصرف آب‌های بطری شده در بسیاری از کشورها از جمله ایران افزایش یافته است. آب‌های بطری شده گاهی ممکن است آلوده به عوامل شیمیایی نظیر نیترات باشند که باعث ایجاد عوارض بهداشتی در مصرف کنندگان می گردد. بنابراین پایش کیفیت این آب‌ها اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه، بررسی مقدار نیترات موجود در آب‌های بطری شده ایران بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای تعیین میزان نیترات موجود در آب‌های بطری شده ایران در سال 1393 انجام شد. 71 برند مختلف نمونه آب، از مناطق مختلف جغرافیایی جمع آوری و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی یونی آزمایش گردید. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت نیترات در همه نمونه‌ها در دامنه 1/50- 15/0 میلی گرم در لیتر و میانگین نیترات ۹/۹±55/10 میلی گرم در لیتر بود. همچنین در بیشتر برندها، نتایج آزمایشات بیشتر از غلظت نیترات بر روی برچسب بطری بود. نتیجه‌گیری: نتایج غلظت نیترات در همه نمونه های مورد مطالعه، مطابق با استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی قرار دارد. در ۷۰ برند، مقدار نیترات کمتر از استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست امریکا، سازمان غذا و داروی آمریکا و انجمن بین المللی آب‌های بطری شده بوده است.

Title

Comprehensive Investigation of Nitrate Concentration in Iranian Bottled Water Using ion Chromatography

Abstract

Background: In recent years, consumption of bottled water has increased in many countries, including Iran. Bottled waters sometimes can be contaminated by chemical agents such as nitrate which cause healthy effects on consumers. So, quality monitoring of such waters has great importance. The aim of this study was evaluation of nitrate concentration in existing bottled waters in Iran. Methods: This descriptive cross- sectional study was performed to determine nitrate in Iranian bottled water in 2014. 71 water sample brands were collected from different geographical regions and were examined by Ion chromatography (IC). Results: Obtained results showed that nitrate concentration in all examined water samples ranged from 0.15 to 50.1 mg/L and average of nitrate concentration was 10.55±9.9 mg/L. Also, in most brands, results of examination concentration were higher than concentration of nitrate on labels. Conclusion: In all exanimated brands, nitrate concentrations were incompliance with WHOand Iranian standards. 70 brands were lower than USEPA, FDA, and IBWA standards.

Item Type: Article
Keywords: Bottled Water, Chemical Quality, Nitrate Concentration
Persian Keywords: آب بطری شده, کیفیت شیمیایی , غلظت نیترات
Subjects: Environmental health
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1375

Actions (login required)

View Item View Item