بررسی میزان تحرک‌پذیری و ارزیابی خطر فلزات سنگین کادمیوم، کروم و سرب در ورمی کمپوست زاهدان

(2016) بررسی میزان تحرک‌پذیری و ارزیابی خطر فلزات سنگین کادمیوم، کروم و سرب در ورمی کمپوست زاهدان. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-221-en.pdf

Download (489kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: تولید کمپوست از مواد آلی و زباله­های جامد شهری یکی از راه­های مهم بازیافت مواد آلی است که نقش مهمی در مدیریت مواد زائد ایفا می‌کند. همچنین کمپوست می‌تواند برخی از مواد سمی مانند فلزات سنگین را وارد خاک و زنجیره غذایی کند که این مواد تاثیرات منفی برای موجود زنده داراست. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی است که در دو فصل تابستان و بهار بر روی ورمی کمپوست زاهدان انجام شد. تعداد نمونه‌ها 100 عدد و اندازه گیری میزان تحرک پذیری فلزات سنگین سرب و کادمیوم و نیکل با روش استخراج ترتیبی پنج مرحله ای صورت پذیرفت. سپس ارزیابی خطر فلزات در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می‌دهد بیشترین میزان تحرک پذیری مربوط به فلز کروم و سپس کادمیوم و سرب است. همچنین بررسی ارزیابی ریسک فلزات سنگین خطر متوسطی را برای هر سه فلز در محیط برای موجودات زنده براورد می‌کند. نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده مقدار فلزات سنگین مورد مطالعه در کمپوست تولیدی در زاهدان کمتر از حد استاندارد مورد تایید ایران است.

Title

Evaluation of Heavy Metals Concentration and Sequential Extraction in Zahedan Compost

Abstract

Background: Producing compost out of municipal solid wastes and organic materials is one of the main ways to recycle organic materials which plays an important role in waste management. Compost can also bring some toxic substances such as heavy metals into the soil and food chain and these substances have negative effects on the living things. Methods: This research is a cross-sectional descriptive study which was carried out during two seasons of spring and summer on Zahedan vermicompost factory. There were 100 samples in the research and the rate of mobility of heavy metals of lead, cadmium, and nickel was measured through five-step sequential extraction method. Then the hazard of the metals was assessed too. Results: The results show that the highest rate of mobility is related to chromium and then cadmium and lead. Moreover, the risk assessment of heavy metals estimates the average risk of all three metals for the living things in the environment. Conclusion: Heavy metals of lead and cadmium and nickel in Zahedan compost are less than the standard that is set for Iran. 

Item Type: Article
Keywords: Compost, Heavy metals, Sequential extraction, Risk assessment, Mobility
Persian Keywords: کمپوست, فلزات سنگین, استخراج ترتیبی, تحرک پذیری, ارزیابی خطر
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1431

Actions (login required)

View Item View Item