بررسی میزان انتقال نیترات در خاک رسی

(2016) بررسی میزان انتقال نیترات در خاک رسی. Journal of Environmental Health Enginering.

[img] Text
article-1-272-en.pdf

Download (726kB)

Persian Abstract

 زمینه و هدف:  با افزایش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذا، امروزه کشاورزان به استفاده از انواع کودهای نیتراته، آلی و آفت کش‌ها روی آورده اند. کاربرد بی رویه این نهاده‌ها بدون در نظرگرفتن اثرات جانبی آن، مشکلات فراوانی چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر سلامتی انسان‌ها به همراه می‌آورد. این ترکیبات از طریق بارندگی یا آبیاری از محلول خاک وارد منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شوند. هدف از این تحقیق تعیین میزان انتقال نیترات در خاک رسی و شبیه‌سازی آن با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D می‌باشد. روش بررسی:  پس از آماده کردن ستونهای خاک رسی و نیترات با غلظت 50 میلی گرم برلیتر، از بالای ستون خاک، محلول نیترات تهیه شده به ارتفاع 10 سانتیمتر اضافه شد و تا پایان آزمایش این ارتفاع با اضافه کردن محلول، ثابت نگه داشته شد. همزمان با شروع آزمایش، نمونه برای اندازه گیری غلظت تهیه می‌شد. اولین قرائت در زمان t=0 انجام شد. بدین منظور  ضخامت‌های مختلف ستون خاک 20، 40 ، 60 و 80 سانتی متر تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیه‌سازی انتقال نیترات در خاک از مدل HYDRUS 2D استفاده گردید. یافته‌ها: با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش ضخامت خاک، اختلاف بین مقادیر غلظت خروجی داده‌های آزمایشگاهی و نتایج شبیه‌سازی HYDRUS 2D بیشتر شده است. نتیجه‌گیری: با افزایش ضخامت خاک اختلاف نتایج HYDRUS 2D و داده‌های آزمایشگاهی بیشتر شد و با افزایش ضخامت، مدت زمان بیشتری برای انتقال نیترات سپری شد.

Title

Evaluation of Nitrate Transport in Clay Soil

Abstract

 Background and purpose: With the increase in world population and the need to provide food, farmers are now using a variety of chemical fertilizers, organic pesticides have turned. Indiscriminate use of these inputs without considering its side effects, both environmental problems and brings in terms of human health. Among these, organic fertilizers contain soluble compounds such as nitrate. These compounds through precipitation or irrigation of the soil solution, groundwater and surface water resources are. The purpose of this study was to determine the amount of nitrate transport in clay and simulation software using HYDRUS2D. Methods: In order to perform it, 5 different height of soil column 20, 40, 60, 80 and 100 cm selected. In thicknesses of 20, 40, 60 and 80 cm respectively output levels after a period of 6, 12, 18 and 22 hours to input the concentration of nitrate (50 mg/lit) is. In thicknesses of 20, 40, 60 and 80 cm, respectively, after the time of 5/6, 5/12, 21, and 25-hour concentration of 50 mg/lit is output. In thickness 20, 40, 60 and 80cm, outlet concentration after 6, 12, 18 and 22 minutes inlet concentration (50mg/lit). Results: The result showed that Hydrus software ability of simulates nitrate movement in soil and result of Hydrus software and laboratory data near. Conclusions: With increasing soil thickness difference HYDRUS2D results and experimental data more and more time to transfer nitrate were spent with increasing thickness. 

Item Type: Article
Keywords: Nitrate Transport, Soil Columns, HYDRUS 2D, Clay Soil
Persian Keywords: انتقال نیترات, ضخامت خاک, HYDRUS 2D, خاک رسی
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1452

Actions (login required)

View Item View Item