بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آلاینده 2و 4 -دی نیتروفنل از محلول آبی و تعیین میزان کاهش سمیت پساب

(2016) بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آلاینده 2و 4 -دی نیتروفنل از محلول آبی و تعیین میزان کاهش سمیت پساب. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
article-1-274-en.pdf

Download (487kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: در ایران با توجه به وجود و توسعه صنایع مختلف پتروشیمی و شیمیایی در کنار منابع آبی و آلودگی منابع آبی توسط مواد آلی سخت تجزیه پذیر، لزوم استفاده از یک روش مقرون به صرفه و موثر جهت حذف این آلایندهها از آب آشامیدنی وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آلاینده 2و 4-دی نیتروفنل از محلول آبی و تعیین میزان کاهش سمیت پساب میباشد. مواد و روش ها: آزمایشات جذب بصورت سیستم ناپیوسته صورت گرفت. سنتز جاذب نانولوله کربن فعال مغناطیسی شده به روش هم ترس یبی بود. متغیرها ی زمان (0-90) دقیقه،(11-3)PH، غلظت آلاینده (mg/L 10-100) و غلظت جاذب (1-2.5 g/l) درنظر گرفته شدند. جهت تعیین سمیت پساب خروجی از فرآیند جذب، از آزمون Bioassay j,sx ارگانیسم دافنیامگنا استفاده شد و سمیت 48 ساعته و 96 ساعته آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که در PH=7 غلظت 10 mg/l آلاینده و 2.5 g/l جاذب، بیشترین راندمان حذف برابر 97.92 در زمان 90 دقیقه بدست آمد. فرآیند جذب آلاینده از مدل فروندلیخ تبعیت نمود که بیانگر توزیع غیر یکنواخت و چند لایه ای جایگاههای فعال روی سطح جاذب و متعاقب آن جذب یون آلاینده در مکانهای ناهمگن می باشد. نتایج مطالعه سمیت آلاینده قبل از فرآیند جذب بر رو ی ارگانیسم دافنیا مگنا نشان داد که غلظت کشنده(LC50) به مدت 48 و 96 ساعته فاضلاب خام حاوی آلاینده به ترتیب در رقت برابر 42 و 38 درصد(2.4 و3.8 mg/l) میباشد. نتیجه گیری: جاذب نانولوله کربن فعال مغناطیسی شده به دلیل راندمان بالای حذف آلاینده، قابلیت بازی ابی و استفاده مجدد و فعالیت در PH خنثی، به عنوان گزینه مناسب حذف آلاینده 2و 4-دی نیتروفنل میباشد.

Title

Performance Evaluation of Magnetic-Multiwalled Carbon Nanotube in Removal of 2,4-DNP from Aqueous Solutions and Determining Toxicity Reduction

Abstract

Background and Objective: In Iran, due to vast development of different chemical and petrochemical industries and water resource pollution to refractory organic matters, using a costeffective method for the removal of those pollutant from drinking water. The aim of this study was to evaluate the performance of magnetic-multiwalled carbon nanotube for the removal of 2,4- dinitrophenol from aquoeous solutions and deteremining toxicity reduction of the effluent. Methods: Adsorption experiments were conducted in a batch system. Magnetic-multiwalled carbon nanotubes were synthesized by co-precipitation method. Variables of contact time (0-90 min), pH (3,5, 7, 9, 11), pollutant concentration (10-100 mg/L) and adsorbent concentration (1-2.5 g/L) were considered. For the determination of toxicity reduction of the effluent, the Bioassay tests were applied by using Daphnia magna which toxicity of 48h and 96 h were obtained. Results: Results were showed that the maximum removal of 92.97 in the contact time of 90 min were obtained in pH=7, pollutant concentration of 10 mg/L and adsorption concentration of 2.5 g/L. The adsorption process was in accordance with Freundlich isotherm which showed non-uniform and multi-layered adsorption on the surface of the adsorbent and heterogeneous adsorption. The results of the toxicity of 2,4-DNP, before the adsorption process, on the Daphnia magna organism showed that the lethal concentration (LC50) 48h and 96 h of the raw wastewater was 42 and 38 percent (4.2 and 3.8 mg/L), respectively. Conclusions: The magnetic-multiwalled carbon nanotube adsorbent could be a proper choice for removal of 2,4-DNP, due to high removal efficiency, recyclability, reusability and activity in neutral pH.

Item Type: Article
Keywords: Magnetic-multiwalled carbon nanotube, 2,4-DNP, Toxicity reduction, Daphnia magna
Persian Keywords: نانو لوله کرین مغناطیسی شده, 2و 4-دی نیتروفنل, کاهش سمیت, دافنیا مگنا
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1454

Actions (login required)

View Item View Item