بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرج

(2017) بررسی روند مکانی شاخص‌های کیفی آب در حوضه رودخانه‌های کن و کرج. Journal of Environmental Health Enginering.

[img]
Preview
Text
jehe-v4n3p256-en.pdf

Download (1MB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت مصارف مختلف آب،‌ هدف این مطالعه بررسی روند مکانی کیفیت آب رودخانه‌های کن و کرج با استفاده از سه شاخص NSFWQI، IRWQIsc و WQI است. مواد و روش‌ها: اطلاعات پارامترهای کیفی آب از 20 ایستگاه پایش رودخانه‌های کن و کرج طی سال‌های 1391-1392 جمع­آوری و کیفیت آب دو رودخانه با سه شاخص کیفی نام‌برده محاسبه شد. برای محاسبه شاخص‌های NSFWQI و IRWQIsc از پارامترهای TDS، FC، EC، نیترات، کدورت و برای محاسبه شاخص WQI از پارامترهای TDS، نیترات و سولفات استفاده شد. پارامترهای موردمطالعه با استانداردهای مصرف شرب مقایسه شد. ایستگاه­های پایش با تحلیل خوشه‌ای گروه‌بندی شدند و در نهایت، الگوی مکانی تغییر پارامترها و شاخص‌های کیفی آب توسط نرم‌افزار ArcGIS مشخص شد. یافته‌ها: کیفیت آب رودخانه‌های کن و کرج طبق شاخص NSFWQI به‌ترتیب در محدوده آب‌های با کیفیت بد و متوسط، طبق شاخص IRWQISC به‌ترتیب در محدوده آب‌های با کیفیت بسیار بد و نسبتاً خوب و طبق شاخص WQI در محدوده آب‌های با کیفیت خوب قرار داشت. همچنین آب رودخانه­ ها در بالادست حوضه از نظر کیفیت با توجه به شرایط متوسط NSFWQI و خوب IRWQISC، برای شرب و کشاورزی مناسب بود. به هرحال، آب پایین‌دست دو رودخانه آلوده بود. نتایج گروه‌بندی نیز نشان داد که با حرکت از بالادست به پایین ­دست رودخانه ­ها، کیفیت آب کاهش می­ یابد. نتیجه‌گیری: تحلیل روند مکانی پارامترهای کیفی آب در امتداد رودخانه‌ها نقش بسیار مهمی در شناسایی تغییر مکانی کیفیت آب داشت. همچنین، دسترسی به آب سالم بستگی به مکان‌های جغرافیایی و وضعیت توپولوژیکی در سراسر حوضه داشت.

Title

Determining the Spatial Trend of Water Quality Indices across Kan and Karaj River Basins

Abstract

Background& Objective: Due to the importance of water consumptions, this study aims to investigate the spatial trend of surface water quality along Kan and Karaj Rivers using three quality indices: NSFWQI, IRWQIsc and WQI. Materials and Methods: The information of water quality parameters of 20 monitoring stations was collected to investigate water quality parameters along two mentioned rivers during 2012-2013, and water quality of two rivers were calculated using mentioned three quality indices. The parameters of TDS, FC, EC, nitrate and turbidity were used to measure the NSFWQI and IRWQIsc indices, and TDS, nitrate, and sulfate were used to calculate the WQI index. The measured parameters were compared with standards of drinking. The monitoring stations were grouped by cluster analysis and finally, the pattern of changes in water quality parameters and relevant quality indices were analyzed spatially using ArcGIS software. Results: The water quality of Kan and Karaj Rivers based on NSFWQI index were in the range of bad and average quality, respectively. According to IRWQISC index, water quality were in the range of very bad and relatively good, respectively and according to the WQI index water quality was in the range of good quality. The quality of upstream was acceptable for drinking and irrigation, on the basis of medium and good conditions of NSFWQI and IRWQISC, respectively. However, the downstream of both rivers are heavily polluted. The results of the clustering analysis stated that moving towards upstream-downstream the quality of water decreases along both rivers. Conclusion: The spatial trend analysis of water quality parameters along the rivers plays a crucial role for identifying the spatial variation of water quality. Also, availability of clean water depends on the geographical locations and topological situation across the basin.

Item Type: Article
Keywords: Water Quality, Cluster Analysis, Spatial Trend, GIS
Persian Keywords: کیفیت آب, تحلیل خوشه‌ای, روند مکانی, سامانه اطلاعات جغرافیایی
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/1971

Actions (login required)

View Item View Item