برآورد میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی منتسب به آلاینده COدر کلانشهر تهران طی یک دوره پنج ساله (93-89) با استفاده از مدل (AirQ)

(2017) برآورد میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی منتسب به آلاینده COدر کلانشهر تهران طی یک دوره پنج ساله (93-89) با استفاده از مدل (AirQ). Journal of Environmental Health Engineering.

[img]
Preview
Text
jehe-v4n1p82-en.pdf

Download (555kB) | Preview

Persian Abstract

زمینه و هدف: آلودگی هوا یک ازعمده ترین مشکلات کلان شهرها می‌باشد، که آثار مخرب زیادی بر روی انسان و محیط زیست داشته و باعث به وجود آمدن بیماری­های مختلف از جمله بیماری­های قلبی عروقی می‌شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف کمی­ سازی و برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده CO در کلان شهر تهران طی یک دوره پنج ساله(93-89) با استفاده از مدل AirQ انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد. ابتدا داده ­های ساعتی آلاینده­ ها از شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران و اداره کل محیط زیست تهران دریافت گردید. سپس طبق معیارهای WHOاعتبار سنجی گردیده و شاخص­های آماری مورد نیاز جهت کمی سازی اثرات بهداشتی محاسبه گردید و داده ­های پردازش شده در محیط اکسل به داده­ های ورودی و مورد نیاز نرم افزار AirQ تبدیل شد و مراحل کمی سازی اثرات با استفاده از نرم افزار انجام گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد متوسط غلظت سالیانه CO ، طی سالهای 93-89به ترتیب3، 2،2، 2، 2میلی گرم بر متر مکعب می‌باشد. به علاوه تعداد موارد مرگهای قلبی عروقی منتسب به CO طی سال های93-89، به ترتیب52، 37، 29، 31، 42 مورد می‌باشد. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، CO نیز همانند سایر آلاینده ­ها تأثیر نامطلوبی بر سلامت انسان دارند. با توجه به میزان بالای آلاینده ­ها در هوا و پیامدهای بهداشتی ناشی از آن به ویژه بیماری‌های قلبی عروقی، بایستی اقدامات مناسبی در جهت کاهش آلودگی هوا صورت گیرد.

Title

Evaluation of Cardiovascular Death, Attributed to CO Exposure in Tehran Megacity in During a Five-Year Period (2010-2014) by Using AirQ Model

Abstract

Background: Air pollution in large cities is one of the main difficulties that have harmful effects on humans and the environment and cause various diseases including cardiovascular disease. So, present study with aim of Estimation of Cardiovascular Death, Attributed to CO Exposure in Tehran Megacity in during a five-year period (2010-2014) by using AirQ Model were performed. Materials and Methods: This Study was a descriptive–analytic at first, hourly data of pollutants were taken from the environmental protection agency Tehran and Air Quality Control Company and validated according to the WHO guidelines. Required statistical parameters calculated for health effect quantifying and finally processed data converted to input and requirements AirQ model data and health effects quantifying were performed using this model. The final results on deaths due to cardiovascular disease were presented in tables and graphs format. Results: Results showed annual average concentration of CO in Tehran in 2010-2014 are 49, 31, 11,12,21,76 mg/ m3 respectively. In addition, the number of cardiovascular deaths in 2011-2015 is 52,37,29,31,42 respectively Conclusion: According to the results, CO as well as other pollutants can adversely affect human health. Due to high levels of air pollution and its related health consequences, particularly cardiovascular disease, should take appropriate measures to reduce air pollution.

Item Type: Article
Keywords: Air Pollution, environment, CO Pollutant, Tehran Megacity, AirQ model
Persian Keywords: آلودگی هوا، محیط زیست، آلاینده CO، مدل AirQ
Subjects: Environmental health
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Environmental Health Engineering
Depositing User: دکتر محمود دهقانی فرد
URI: http://eprints.abzums.ac.ir/id/eprint/478

Actions (login required)

View Item View Item